Hur ofta tänker du på taket på din bostad? Troligen inte speciellt ofta. Ändå är taket den kanske absolut viktigaste komponenten på ditt hus. Det skyddar hela husets struktur från fukt och skador. Många tak är dock försummade, något som sedan kan leda till höga kostnader. Här kan du läsa om varför du bör anlita en takläggare för att se över ditt tak, glöm ej att också kolla upp omdöme takläggare stockholm.

Slipp att byta ut hela taket
Ett väl underhållet tak kan hålla i årtionden. Slarvar du med underhållet finns det dock en risk för att taket slits fortare och inte går att rädda. Anlita därför en takläggare för en besiktning av ditt tak. Takläggaren kan då gå igenom ditt tak och se om det behöver någon typ av underhåll. Kanske behöver bara några takpannor bytas ut för att förhindra att fler skador uppstår? Att byta ut enstaka pannor är mycket billigare än att tvingas byta ut hela taket. Ett plåttak kan istället behöva en ytbehandling.

Låga tak

Skador som kan uppstå på tak
Det kan uppstå lite olika skador på tak beroende på vilken typ av tak du har. Har du ett tegeltak finns det risk för att det blir påväxt på taket i form av mossa. Mossan lagrar sedan vatten som i sin tur expanderar när det fryser vid minusgrader. Du kan då få så kallade frostsprängningar i taket, det vill säga att takpannorna spricker när vattnet expanderar. Genom sprickorna kan sedan vatten tränga in och orsaka fuktskador. Detta kan också ske om du låter blöta löv ligga kvar på taket.

Ett plåttak kan istället drabbas av korrosion. Korrosion innebär att den skyddande ytan på taket skadas och att det därför kan börja rosta och till slut kan det bildas hål. Ofta uppkommer korrosion av att blöta löv ligger kvar på taket. Även fågelspillning kan påskynda processen. För att slippa dessa problem är det viktigt att hålla taket rent från sådant som kan orsaka skada. Ett plåttak kan också behandlas för att undvika korrosion. Allt detta kan en duktig takläggare hjälpa dig med. Skulle skadan redan vara framme kan din takläggare också hjälpa dig med att ersätta trasiga delar av taket så att det håller längre.

Livslängd på olika tak
Hur länge har du egentligen haft ditt befintliga tak? Olika typer av tak har olika livslängd. Till exempel håller ett plåttak i ungefär 50 år om det sköts på rätt sätt. Ett tak med betongpannor kan hålla upp till 100 år med rätt skötsel. Vet du med dig att ditt tak har legat länge är det viktigt att du snabbt anlitar en takläggare som kan besiktiga det och föreslå en åtgärdsplan. På så sätt kan du slippa lägga om hela taket.